Vítání občánků 24.3.2024

V neděli 24.března 2024 proběhlo v zasedací místnosti OÚ slavnostní uvítání nových občánků Lubníka. Ke slavnostnímu obřadu se dostavili Antonín a Iveta Fuglíčkovi se synem Adámkem, Martin a Eva Bartošovi se synem Martínkem, Jakub Krejčiřík a Tereza Pavlíčková s dcerou Adélkou. Po slavnostnímu zahájení a projevu pana starosty, přivítaly nové spoluobčánky místní děti pěknými recitacemi. Po přednesu básní rodiče přistoupili k podpisu zápisu v pamětní knize, přičemž své děti položili do kolébky, kde už čekaly naše sudičky, aby jim popřály do života. Následovalo předání věcných darů od OÚ Lubník, osobní blahopřání a společné focení.