Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název
  Obec Lubník
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Lubník vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb. (pdf), o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 3. Organizační struktura
  Martin Prokop Totušek – starosta (TJ Sokol Lubník, SNK)
  Radka Karlová – místostarostka (TJ Sokol Lubník, SNK)
  další viz obecní zastupitelstvo
 4. Kontaktní údaje
  1. Kontaktní poštovní adresa
   Obecní úřad Lubník
   Lubník 94
   563 01 Lanškroun
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Lubník 94, 563 01 Lanškroun
  3. Úřední hodiny
   pondělí, středa 16.00 - 18.00
  4. Telefonní čísla
   +420 465 381 026
  5. Číslo faxu
   +420 465 381 026
  6. Adresa internetové stránky
   http://www.lubnik.cz
  7. Adresa e-podatelny
   není zřízena
  8. Další elektronické adresy

  9. Profil zadavatele obce Lubník
   https://www.egordion.cz./nabidkaGORDION/profilobeclubnik
 5. Bankovní spojení
  1322795349/0800

 6. 00279196
 7. DIČ
  CZ00279196
 8. Dokumenty
  Schválené rozpočty obce
 9. Žádosti o informace
  viz Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytování informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Ústně lze podat žádost – telefonicky (tel. č. 465 381 230) nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.
  Písemně lze podat žádost – poštou na adresu obecního úřadu, předáním písemné žádosti do kanceláře obecního úřadu nebo elektronickou formou na adresu: .
 11. Opravné prostředky
  Opravný prostředek
 12. Formuláře
  lze získat: Obecní úřad, viz kontaktní adresa
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  projednání na OÚ, kontakt na MÚ Lanškroun – sociální odbor, kontakt na Policii ČR
 14. Nejdůležitější předpisy
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
  zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;
  zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;
  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  další jsou k nahlédnutí v sídle OÚ Lubník.
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  viz Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
  -
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva 2010
  Výroční zpráva 2011
  Výroční zpráva 2012
  Výroční zpráva 2013
  Výroční zpráva 2014
  Výroční zpráva 2015
  Výroční zpráva 2016
  Výroční zpráva 2017
  Výroční zpráva 2018
  Výroční zpráva 2019