O webu

Prohlášení o přístupnosti

Obec Lubník se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky https://www.lubnik.cz/

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.8.2020. Prohlášení bylo revidováno dne 1.8.2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

  • Obecní úřad Lubník
  • Lubník 94
  • 563 01 Lanškroun
  • +420 465 381 026
  • obec@lubnik.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

  • Ministerstvo vnitra
  • odbor eGovernmentu
  • náměstí Hrdinů 1634/3
  • 140 21 Praha 4
  • pristupnost@mvcr.cz