Klub důchodců při obecním úřadu v Lubníku


Klub důchodců v Lubníku byl založen 1. března 2017.

Čemu se vlastně věnujeme?

  • pravidelně se setkáváme jedenkrát měsíčně
  • společně hledáme náměty a náplně našich setkávání
  • jezdíme na návštěvy důchodců okolních obcí
  • pravidelně si zveme zajímavé hosty z různých oblastí
  • navštěvujeme zajímavé provozovny v okolí
  • jezdíme na výlety
  • rádi si vzájemně předáváme získané zkušenosti a dovednosti

Toto vše za finanční i další podpory obecního úřadu v Lubníku a nás všech, kteří se společně scházíme, společně se bavíme, a víme, jak kladný to má vliv na naše zdraví i dobrou náladu.


Jak přežít stáří?
Žijte, to totiž úplně stačí!

z knihy Banánové rybičky

za obecní důchodce
Marie Janská