18. 5. 2023

Domácí čistírny odpadních vod

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali, že počet nahlášených občanů, kteří se rozhodli pro odkanalizování své nemovitosti systémem domovních čistíren odpadních vod (DČOV) splnil stanovenou hranici pro podání žádosti o dotaci. Zastupitelstvo obce se rozhodlo prodloužit termín pro nahlášení zájemců o DČOV do 31.5.2023. Pokud jste se ještě plně nerozhodli, máte stále možnost se do projektu zapojit. O dalším postupu a případné návštěvě projektanta budou majitelé dotčených nemovitostí včas informováni.

Okrsková hasičská soutěž - Sobota 20.5.2023

V Sobotu dne 20.5.2023 se bude od 13:00 konat na místním fotbalovém hřišti Okrsková hasičská soutěž - klání okolních obcí. Těšit se můžete na požární útok a hasičský běh přes překážky. Občerstvení je zajištěno.

Zveřejněno: 18. května 2023 -